Procesi i Kontrollit

Si kontrollohet qumështi dhe të gjitha prodhimet tona deri te amballazhimi që ne përdorim?
Që nga momenti kur milet dhe trasportohet për në fabrikë qumshti transportohet në temperaturë 2 deri 4C
Më pas kryhen analizat për të parë yndyrën, bakteret, parazitët etj.
Me pas trajtohet me një teknologji totalisht italiane për të garantuar standartet maksimale të cilesisë.
E gjithe kjo punë për të kënaqur konsumatorin me produkte të shendetshme dhe te sigurta.

Fabrika furnizohet me qumësht si lëndë e parë nga ferma të shëndeteshme nga sëmundjet, që realizojnë mjelje mekanike me higjenë të lartë, pa prezencën e antibiotikëve. Kjo është arritur nëpërmjet bashkëpunimit të ngushtë me fermerët si edhe me specialistët veterinerë që operojnë në zone.